O nás

Měřením vám pomáháme dělat věci lépe

Kdo jsme

Jsme společnost, která si zakládá na svých odborných znalostech a schopnostech.

Jsme společnost, která našim klientům přináší vlastní řešení v podobě konzultací a která svým klientům pomáhá řešit jejich situace využitím přístrojů a techniky předních výrobců systémů i samostatných měřicích přístrojů.

Jsme společnost, která využívá vysoké úrovně technických znalostí pro návrh řešení pro naše klienty.

Jsme společnost, která dlouhá léta buduje svou pozici jako dodavatele s vysokým stupněm znalostí a zkušeností.

Jsme společnost, která u svých pracovníků vyžaduje průběžné vzdělávání v oboru techniky měření.

Jsme ryze česká společnost, která úzce spolupracuje se svými zahraničními partnery v oblasti návrhu technických řešení, odborných seminářů a kurzů v oblasti měřicích metod pro naše klienty, a rovněž při vzdělávání našich vlastních pracovníků

Jsme technicko-obchodní společností s vysokým podílem znalostních činností. Naši pracovníci mají vysokou úroveň znalostí i komunikačních schopností. Proto u nás naleznou uplatnění zejména lidé s odbornými technickými znalostmi, které u nás mohou dále rozvíjet, a současně se schopností tyto znalosti předávat našim klientům.

Jsme společnost, která patří k těm nejkvalitnějším a nejdražším na trhu.

 

Kdo nejsme

Nejsme čistě obchodní společnost, která jen koupí a přeprodává měřicí přístroje.

Nejsme zahraniční firma ani její pobočka.

Nejsme „přendavači krabic“, kteří nevědí, co dodávají.

Nejsme diskontní obchod.

 

Konzultace, řešení potřeb, dodávky

Během dlouholeté spolupráce s mnoha zahraničními výrobci měřicí techniky jsme se z distributora měřicí techniky postupně stali významnou konzultační firmou, která zastupuje přední výrobce měřicích přístrojů a systémů. Konzultačním způsobem hledáme místa využití špičkové měřicí techniky v oblasti vývoje elektroniky, automotive, výkonové elektroniky, vědy, výzkumu a mnoha dalších oblastí. Provádíme odborné konzultace organizace údržby a vyhodnocujeme potřeby vhodného vybavení měřicí technikou v oblasti údržby výrobních zařízení, infrastruktury závodu, energetiky i zdravotnických zařízení. Ve spolupráci s našimi partnery - výrobci měřicí, testovací a kalibrační techniky - pak dodáváme potřebné přístroje do průmyslových závodů, vývojových a zkušebních laboratoří, škol i do zdravotnictví.

Současně pro naše klienty i širokou veřejnost organizujeme odborné semináře a pořádáme odborné kurzy a školení z oblasti měření.

Pracujeme v oblasti metrologie na řešeních vybavení kalibračních laboratoří. Máme však i vlastní akreditovanou kalibrační laboratoř a provádíme kalibrace širokého spektra přístrojů v oblasti elektrických veličin a teploty.

Energetika průmyslu

Stále významnější činností naší společnosti je nacházení nových řešení v oblasti energetiky průmyslových podniků. Zde se zabýváme zpětným vlivem výrobních zařízení na vlastnosti - kvalitu - elektrické energie, ovlivňováním strojů a technologií navzájem přes jejich vliv na elektrickou síť.

Vypracovali jsme vlastí koncept ověřování kvality elektřiny, která je dnes ve výrobních závodech významným činitelem ovlivňujícím plynulost výroby, kvalitu výrobků i vlastní spotřebu elektřiny, tedy celou ekonomiku výroby.

„Hloubkový audit kvality elektrické energie“ jak tento koncept nazýváme, dodáváme jako službu našim klientům.

Dalším naším vlastním konceptem je návrh a dodávka monitorovacích systémů pro trvalý monitoring kvality elektřiny a jejího vyhodnocování vzhledem k provozu výrobních zařízení založený na unikátní měřicí a vyhodnocovací metodě trvalého záznamu fyzických parametrů elektrické sítě, který vznikl spoluprací s naším významným zahraničním partnerem.

Ve spolupráce s tímto partnerem provádíme návrhy systémů pro stabilizaci napětí a filtraci harmonických složek napětí a dodávky systémů Equalizer.

Jako následující krok návrhu provádíme simulaci nasazení systému Equalizer v daném místě závodu nejen z pohledu jeho účinnosti, ale navíc i z pohledu možných úspor elektrické energie.